I tabellen er vist forskellige føde-vares klimaaftryk udtrykt som kg CO2 ækvivalenter fra produktionen af 1 kg fødevare. Disse er inklusiv alle led i føde-varekæden, indtil varen ligger i supermarkedet.

Læs mere her